Reglementen

 

INFOBROCHURE

SEIZOEN 2017 - 2018

 

We zijn van start gegaan met de voorbereiding voor het nieuwe seizoen, niet dat we nu al starten met trainen of spelen.

Maar iedereen vooraf goed inleiden en begeleiden is al half werk gedaan.

Vandaar dit infobundeltje.

 

We hopen dat we met onze structuur een sportieve basis kunnen leggen voor onze Eendracht jeugdvoetballers.

 

Jeugdvoetbal blijft in Jonkershove enerzijds een doel, … want we proberen met de inzet van een team jeugdopleiders een kwaliteitsvolle voetbalopleiding aan te bieden. Anderzijds blijft jeugdvoetbal in Jonkershove ook een middel, … een middel om kinderen een sociale vorming te bieden.

Komend seizoen zal de jeugdwerking van Eendracht Jonkershove opnieuw op beide onderwerpen inzetten.

 

We hopen dat voetbalclub Eendracht Jonkershove de ideale ontwikkelingsomstandigheden kan creëren waarin uw zoon/dochter zich als voetballer en als mens kan ontwikkelen en doen wat hij/zij graag doet, … nl. voetbal spelen!

 

Ik wens u een fijn en sportief seizoen toe!

 

GEERT LANOYE

PIETER JAN GEERS

Jeugdverantwoordelijke

 

TRAININGEN

De trainers hebben volgend voorstel uitgewerkt van de trainingsdagen en uren, dit kan nog veranderen na samenspraak met de ouders en of de spelers.

COMPLEX JONKERSHOVE

Trainingsdagen en –uren:

U5 + U6: Woensdag van 18u15 – 19u

U7: Maandag en Donderdag van 18u15 – 19u15

U9: Maandag en Donderdag van 18u30 – 19u45

COMPLEX PAARDEDREEF – TERREIN 1+2

U10: Maandag en Woensdag van 18u30 – 19u30

U11: Maandag en Woensdag van 18u15 – 19u30

COMPLEX PAARDEDREEF – TERREIN 3

U13: Maandag en Woensdag van 18u30 – 20u00

COMPLEX JONKERSHOVE

Keepertraining: door Steven Verbrugghe

Maandag van 18u30 – 19u30 : de U7 – U9

Donderdag van 18u45 – 19u45 : de U10-U11-U12-U13

 

Startdatum van de trainingen:

Maandag 31 juli voor de ploegen U7 – U9 – U10 – U11 – U13

 

Woensdag 16 augustus voor de U5 – U6

 

WEDSTRIJDEN

 

U7: zaterdag om 10u

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld op het terrein van JONKERSHOVE

U9: zaterdag om 10u

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld op het terrein van JONKERSHOVE

U10: zaterdag om 9u30

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld op het terrein van JONKERSHOVE

U11: zaterdag om 9u30

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld op het terrein van JONKERSHOVE

U13: zaterdag om 13u45

Alle thuiswedstrijden worden gespeeld op het terrein van JONKERSHOVE

 

We zullen de aanvraag indienen omdat alle ploegen samen op zaterdag kunnen thuisspelen.

Wij zijn echter afhankelijk van de eindbeslissing van het PC WVL.

Op verplaatsing kunnen we dit niet aanvragen, gezien niet alle ploegen in dezelfde geografische sector zullen spelen.

 

LIDGELD

 

Het lidgeld omvat:

Kousen – voetbalshort - verzekering – inschrijving bij de Kbvb en natuurlijk de wekelijkse trainingen en wedstrijden.

 

Het lidgeld voor het komend seizoen bedraagt:

 

Kinderen geboren in 2012-2013: 110 euro

Kinderen geboren in 2007-2008-2009-2010-2011: 150 euro

Kinderen geboren in 2003-2004-2005-2006: 170 euro

 

Vanaf het tweede kind dat wordt ingeschreven, bedraagt het lidgeld 10 euro minder.

 

Wij zorgen voor een attest, die bij het indienen bij uw mutualiteit zorgt voor een tegemoetkoming voor uw kind, omdat hij deelneemt aan een bewegingssport.

 

Is afhankelijk van mutualiteit tot mutualiteit.

 

KLEDIJ

 

Bij iedere wedstrijd wordt de uitgangskledij van KE JONKERSHOVE gedragen. 

De ontvangen training wordt niet gebruikt voor de wekelijkse trainingen. (Uiteraard kan die van vorig seizoen wel gebruikt worden op de trainingen)

 

UITGANGSKLEDIJ: geldig voor 3 jaar – kinderen die verleden jaar reeds dit pakket hebben gekocht dienen dit niet opnieuw te bestellen, wel kunnen er afzonderlijke kledingsstukken worden besteld.

Presentatie Jas - Presentatie Broek - Sporttas

Kostprijs: 70 euro

 

 

STRUCTUUR JEUGDWERKING

 

 

     

 

 

 

 

 

 

SPORTIEF VERANTWOORDELIJKE TEM U11: GEERS PIETER JAN – 0496/783906

SPORTIEF VERANTWOORDELIJKE U13-U15: LANOYE GEERT - 0495/500707

VERANTWOORDELIJKE SAMENWERKING ZARREN (U6-U7)

GEERS PIETER JAN – 0496/783906

DEVROME PATRICK -

VERANTWOORDELIJKE SAMENWERKING HOUTHULST (U10 – U11)

GEERS PIETER JAN – 0496/783906

VANTHOURENHOUT KEVIN – 0498/465264

VERANTWOORDELIJKE SAMENWERKING LANGEMARK (U15)

LANOYE GEERT - 0495/500707

SLOSSE TOM – 0485/847450

ADMINISTRATIEF VERANTWOORDELIJKE: GADEYNE LUC - 0498/51 98 78

TRAINERS

 

FUNCTIE

NAAM

TELNR

 

Trainer U5-U6

GADEYNE LUC

0498/519878

 

Trainer U5-U6

 

 

 

Trainer U7

DAELS ANDY

0494/217268

 

Trainer U7

LOGGHE KEVIN

0485/581479

 

Trainer U9

GEERS PIETER JAN

0472/53.04.74

 

Trainer U9

DECOODT FREDERIK

0478/36.82.00

 

Trainer U10

LOGGHE SANDER

0496/78.39.06

 

Trainer U10

BAESSENS JENS

0496/95.34.11

 

Trainer U11

VERBEURE DAVY

0498/27.51.16

 

Assistent zaterdag

EVERAERT JURGEN

0478/34.14.48

 

Assistent zaterdag

DESMET BART

0497/03.09.98

 

Trainer U13

SWAENEPOEL FILIP

0498/85.66.42

 

Assistent

EVERAERT JURGEN

0478/34.14.48

 

Assistent

DESMET BART

0497/03.09.98

 

Keepertrainer

VERBRUGGHE STEVEN

0495/198859

 

               

 

 

GEDRAGSCODE VAN DE SPELER

 

De gedragscode van de speler heeft tot doel de speler geleidelijk de verantwoordelijkheid bij te brengen die bij iedere sport noodzakelijk is, dus ook bij voetbal. Termen als discipline en tucht klinken hard, maar zeer noodzakelijk wanneer men met groepen dient samen te werken.

Ze zijn vooral noodzakelijk om tijdens trainingen en wedstrijden alles in goede banen te leiden.

Tijdens de wedstrijden zal een gedisciplineerde ploeg beter samenspel afleveren waardoor de kwaliteit van het spel beter wordt, wat in het voordeel van de speler is.

De speler, trainers en begeleiders zijn het uitgangsbord van onze vereniging.

 

Wij hebben twee vormen voor minpunten te behandelen:

De termen sanctie en bestraffing

 

BESTRAFFING

Kan onmiddellijk uitgevoerd worden door de trainers, zonder dat de ouders op de hoogte worden gebracht.

De ouders kunnen nadien voor verhaal terecht bij de JEUGDTRAINER.

Bij meerdere malen een bestraffing te moeten uitspreken, zal de sportief verantwoordelijke tezamen met de trainer, met de ouders spreken.

 

SANCTIE

Kan slechts uitgevoerd worden nadat één van de ouders samen met de speler gehoord werden.

 

AFSPRAKEN MET DE SPELER

 

1)                  DE TRAININGEN

 

Probeer zoveel mogelijk de trainingen te volgen. Wie geen gegronde reden heeft of de trainer niet waarschuwt dat hij niet kan komen trainen, kan moeilijk verlangen dat hij de zaterdag kan starten.

Stiptheid: ten laatste 10 min voor de aanvang van de training aanwezig zijn op het trainingsveld.

Mogen hiervoor ook de hulp van de ouders inroepen, zodanig dat de trainingen op het juiste tijdstip kunnen starten en ook eindigen op het juiste tijdstip.    

Afwezigheid: VERPLICHT DE TRAINER TE VERWITTIGEN.

Ook bij regen of zeer slecht weer informeer bij de trainer ofdat de training wel degelijk doorgaat.

Fietsen en bromfietsen dienen altijd afgesloten te zijn.

E JONKERSHOVE kan niet aansprakelijk worden gesteld bij verlies of diefstal.

Breng ook geen waardevolle voorwerpen of grote sommen geld mede naar de training.

PESTERIJEN KUNNEN NIET - VECHTEN EN RUZIE MAKEN KAN NIET

Respect voor het materiaal, van bal tot kleedruimte, beschadigingen worden niet geduld.

Het is verboden de kantine te betreden met voetbalschoenen aan.

Roken is voor iedere jeugdspeler verboden tijdens de trainingen en wedstrijden.

DRUGSGEBRUIK is ten strengste verboden. Wij hanteren een nultolerantie.

VOETBALSCHOENEN aan de voorziene borstels reinigen.

ORDE in de kleedkamers.

 

SPORTIVITEIT ALS LEIDRAAD NEMEN.

1)                  DE WEDSTRIJDEN – NIET GELDIG VOOR DE SPELERS VAN DE U5-U6

Stiptheid: respecteer de gemaakte afspraken met de trainer. Indien er toch iets onvermijdelijk voorkomt, waarschuw zo vlug mogelijk de trainer.

Respect voor de voertuigen waarmee U als speler meegaat. Niemand houdt van vunzigheden.

Respect en beleefdheid tov de tegenstander en de scheidsrechter.

Dragen van beenbeschermers is verplicht.

 

Iedere speler is verplicht om naar de wedstrijden te gaan in het UITGANGSPAKKET.

Bij de wedstrijden is verplicht om de kousen en short te dragen

 

Na afloop van de wedstrijd handdruk aan scheidsrechter en tegenstrever.

 

VOETBALSCHOENEN aan de voorziene borstels reinigen.

ORDE in de kleedkamers.

SPORTIVITEIT ALS LEIDRAAD NEMEN.

 

AFSPRAKEN MET DE OUDERS

 

Geen ouders toegelaten in de kleedkamers.

(uitzondering geldt enkel bij de U6-U7 of omwille van medische redenen)

 

Steun uw kind waar nodig.

 

Het is niet toegestaan om tijdens trainingen en wedstrijden uw kind te sturen en te coachen – laat dit over aan de trainers. Desgevallend zult u hierover aangesproken worden door trainers, ......

 

Probeer samen met uw kind op rust en voeding te letten (de zgn. onzichtbare training)

 

Moedig uw ploeg van uw kind steeds positief aan.

 

Gesprekken over uw kind binnen de club kunnen altijd gemaakt worden met de trainer of sportief verantwoordelijke. Gelieve de trainer echter niet hierover aan te spreken tijdens de training of wedstrijd maar vraag een gesprek aan.

 

Vermijd emotionele reacties ten opzichte van trainers, scheidsrechters, … en andere spelers

 

Onderscheid je als ouder in positieve zin van andere clubs door je gedrag, houding en positivisme – toon respect voor de tegenstander en scheidsrechters

 

Een EENDRACHT ouder helpt mee aan de uitstraling van de club EENDRACHT JONKERSHOVE en is een belangrijke schakel in het opleidingsproces van een jeugdvoetballer en in de sociale vorming van kinderen.

 

Kiezen voor EENDRACHT JONKERSHOVE is kiezen voor de volledige opleidingsvisie van de club.

 

 

 

 

 

 

WAT TE DOEN BIJ EEN SPORTONGEVAL

 

Wij trachten iedereen veilig te laten sporten, doch een kwetsuur of een ongeval is vlug gebeurd.

EENDRACHT JONKERSHOVE is lid van de K.B.V.B. en hiermede aangesloten bij het federaal solidariteitsfonds.

De tussenkomst van dit fonds is gelinkt aan strikte en welbepaalde voorwaarden.

Daarom is het van groot belang de formaliteiten goed op te volgen als ouder of speler.

 

Meer info hieromtrent is te verkrijgen bij Gadeyne Luc: 0498/519878 of op onze website onder de rubriek  documenten

 

 

COMMUNICATIE BINNEN EENDRACHT JONKERSHOVE

 

WEBSITE: WWW.EENDRACHTJONKERSHOVE.BE

 

Op onze website en op facebook wordt U op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen binnen de club

Op onze website vindt er o.a. de coördinaten van de trainers, trainingsdagen en –uren, ploegfoto, de kalender van de wedstrijden.

Ook op de homepage vindt U alle nuttige informatie ivb met activiteiten

Onder de rubriek documenten, vindt U alle informatie ivb met blessures en ook deze beleidsbrief.

 

FACEBOOK: SPELERS JEUGD JONKERSHOVE – KE JONKERSHOVE

 

Is een geheime groep, zichtbaar voor de ouders en spelers

en waarvan luc gadeyne de beheerder is.

De beheerder nodigt de leden uit en die kunnen zich vrijwillig en zonder verplichtingen aanmelden.

Op deze pagina zullen op regelmatige basis mededelingen geplaatst worden, wie geen facebook heeft krijgt die info via mail.

 

WORDT BELANGRIJKER EN BELANGRIJKER NAAR DE TOEKOMST TOE IN DE MODERNE VORMEN VAN COMMUNICATIE

 

 

 

Wij wensen jullie allen een sportief seizoen toe